Crowd in Dominisova Street

20.0050.00

U seriji Gužve, autorica Lucija Bužančić ilustrira i bilježi zbrku putničkih točaka, poznatih turističkih lokacija i događanja, vješto dočaravajući glasnu i klaustrofobičnu atmosferu koju stvaraju.

Ilustracija Crowd in Dominisova Street, prikazana iz ptičje perspektive, prikazuje svakodnevnu scenu u kojoj se karakteri stapaju sa starom kamenom ulicom, gubeći vlastiti identitet.

  • Digitalni print na hammer 180 gsm papiru